รูปภาพ ที่มองแล้วมันปลื้มตันใจ พระสงฆ์ร่วมด้วยช่วยกันทำอาหาร แจกจ่ายประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ จังหวัดสกลนคร

รูปภาพ

รูปภาพ ที่มองแล้วมันปลื้มตันใจ พระสงฆ์ร่วมด้วยช่วยกันทำอาหาร แจกจ่ายประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่ จังหวัดสกลนคร

รูปภาพ ที่มองแล้วมันปลื้มตันใจ

รูปภาพ

รูปภาพ

รูปแบบนี้จะมีคนแชร์ไหมหนอ?..หรือจะแชร์เฉพาะพระสงฆ์ทำไม่ดีกัน รูปภาพที่มองแล้วมันปลื้มตันใจพระสงฆ์

ร่วมด้วยช่วยกันทำอาหารแจกจ่ายประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมที่จังหวัดสกลนครใครเห็นด้วยช่วยอนุโมทนา

โดยการช่วยกันแชร์แทนคำสาธุ หรือสาธุด้วยแชร์ด้วยแสดงความเห็นอนุโมทนาบุญด้วย บาคาร่า

รูปภาพ

รูปภาพ