อันตราย นอนน้อยเสี่ยงป่วย 6 โรค

อันตราย นอนน้อยเสี่ยงป่วย 6 โรค

อันตราย นอนน้อยเสี่ยงป่วย 6 โรค

นอนไม่หลับ ตื่นกลางดึก หลับ ๆ ตื่น ๆ อาจเสี่ยงเป็นถึง 6 โรคได้ บาคาร่า

อันตราย

1.โรคหัวใจวาย โรคหัวใจและหลอดเลือด หัวใจล้มเหลว หัวใจเต้นผิดจังหวะ
งานวิจัยทดลองในกลุ่มคนไม่ได้นอนเป็นเวลา 88 ชั่มโมง พบว่ามีความดันเลือดที่สูงมากผิดปกติ

และในผู้หญิงที่อายุน้อยกว่า 60 ปี มีความเสี่ยงเป็นโรคหัวใจถึง 2 เท่า

2.โรคมะเร็งลำไส้
งานวิจัยพบว่าคนที่นอนน้อยกว่า6 ชั่วโมง ถึง 47% มีอาการของมะเร็งลำไส้ มากกว่าคนที่นอนหลับอย่างน้อย 7 ชั่วโมงขึ้นไป

3.โรคเบาหวาน
คนที่เป็นโรคเบาหวานหากนอนไม่พอ จะทำให้กลูโคสในเลือดเพิ่มขึ้น และหากนอนไม่พอร่างกายจะเกิดภาวะร่างกายดื้ออินซูลินได้

4.โรคนอนไม่หลับเรื้อรัง
หากเข้านอนใช้เวลา 30 นาทีก่อนจะหลับ การหลับ ๆ ตื่น ๆ ทั้งคืน หรือการตื่นกลางดึกแล้วไม่สามารถหลับต่อได้ หากมีอาการเหล่านี้

1 เดือนถือเป็นอาการนอนไม่หลับเรื้อรัง

5.โรคอ้วน
งานวิจัยพบว่า คนที่นอนน้อยกว่า7 ชั่วโมงต่อวัน มีแนวโน้มที่น้ำหนักตัวจะมากขึ้น และเสี่ยงเป็นโรคอ้วนได้สูงกว่าคนที่นอนมากกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน

6.โรคซึมเศร้า
อาการนอนไม่หลับเป็นอาการที่เกี่ยวเนื่องกับภาวะซึมเศร้าอย่างเด่นชัด เป็นอาการที่พบได้เป็นอันดับแรกของโรคซึมเศร้า