นครสีชมพู เมืองชัยปุระ อินเดีย

นครสีชมพู

นครสีชมพู เมืองชัยปุระ อินเดีย

นครสีชมพู เมืองชัยปุระ อินเดีย

ชัยปุระ ได้รับสมญานามว่าเป็น “นครสีชมพู” และถูกจัดว่าเป็นเมืองในยุคสมัยใหม่ของอินเดีย ทั้งการจัดระบบผังเมืองที่เป็นระเบียบ นับว่าต่างจากอินเดียที่คุณเคยเห็นแน่นอน นอกจากนี้ เมืองชัยปุระยังตั้งอยู่บนพื้นที่ซึ่งเรียกว่าเป็นสามเหลี่ยมทองคำของอินเดีย ร่วมกับเมืองอัคราและนิวเดลี

นครสีชมพู

ชัยปุระเป็นเมืองใหม่เมื่อเทียบกับหลายๆ เมืองในอินเดีย เพราะเพิ่งจะเกิดเมื่อ พ.ศ. 2270 (ปลายสมัยกรุงศรีอยุธยา) นี่เอง เกิดขึ้นจากมหาราชาไสวชัยสิงห์ที่สอง ผู้ครองเมืองแอมเบอร์ ซึ่งตั้งอยู่ห่างออกไป 10 กิโลเมตร เห็นว่าประชากรมากขึ้นแออัดยัดเยียด ทำให้เกิดความขลาดแคลนน้ำกินน้ำใช้ ย้ายเมืองเสียเลยดีกว่า ว่าแล้วก็ย้ายไปยังเมืองชัยปุระนี่แหละ

ในอดีตกาลนานโพ้น เมืองชัยปุระตั้งอยู่ในเขตของราชอาณาจักรโบราณชื่อ มัสยะ คือปลานั่นเอง สันนิษฐานว่าชื่อนี้มีที่มาจากอาชีพของชนพื้นเมืองแต่ดั้งเดิมที่ทำประมงตามลำแม่น้ำสรัสวดี ซึ่งปัจจุบันตื้นเขินสูญหายไปแล้ว) จนถึงยุคที่อยู่ภายใต้ราชอาณาจักรแอมเบอร์

นครสีชมพู

ท่านชัยสิงห์ที่สองก็ย้ายเมืองเพราะเหตุผลข้างต้น ก่อนย้ายท่านพลิกตำราสถาปัตย์ ปรึกษาสถาปนิก เพื่อวางผังเมืองให้งดงาม สถาปนิกคนสำคัญชื่อ วิทยาธร ภัตตะจริยะ (Vidyadhar Bhattacharya) ผู้มีเชื้อสายพราหมณ์ซึ่งเป็นผู้ดูแลพระคลังของท่าน ทั้งสองท่านวางแผนออกแบบเมืองโดยใช้หลักของศิลปศาสตร์และพัสดุศาสตร์ ศาสตร์นี้มีจริงๆ ในยุคนั้น ประมาณว่าวิศวะได้นะ คำนึงและคำนวณการใช้วัสดุก่อสร้างที่เหมาะสม ผลออกมาอย่างที่เห็น เป็นเมืองที่งดงาม มีผังเมืองที่เป็นระเบียบ

นครสีชมพู

น่าชื่นชมยิ่ง การก่อสร้างเมืองเริ่มเมื่อ พ.ศ. 2270 หลังจากนั้น 4 ปี สถานที่สำคัญหลักๆ ก็เสร็จเป็นรูปเป็นร่าง อาทิ พระราชวังต่างๆ ถนนหนทาง และจตุรัสกลางเมือง มีการจัดแบ่งเขตเมืองเก่าเป็น 9 ส่วน แบ่งเป็นพระราชวังและสถานที่ราชการเสีย 2 ส่วน มีกำแพงเมืองแข็งแรงใหญ่โตล้อมรอบพร้อมประตูเมืองอย่างแกร่งถึง 7 ประตู ตั้งชื่อประตูให้จำง่าย เช่น ประตูสุราชหรือพระอาทิตย์ทางตะวันออก ประตูจันทร์ทางด้านตะวันตก เป็นต้น นับว่าเป็นผังเมืองสมัยใหม่ที่มีความก้าวหน้าที่สุดในอนุทวีปในยุคนั้นเชียว แต่เมืองก็ยังไม่ได้เป็นสีชมพูอยู่ดี เฉลยอยู่ตรงนี้ ในปี พ.ศ. 2399 (สมัยรัชกาลที่ 4) เจ้าชายแห่งเวลส์ พระราชโอรสในสมเด็จพระนางเจ้าวิคตอเรียแห่งจักรวรรดิอังกฤษ (ซึ่งคือพระเจ้าเอ็ดเวิร์ดที่ 7 ในเวลาต่อมา) เสด็จเยือนเมืองชัยปุระ มหาราชา ขณะนั้นคือ ไสวรามสิงห์ที่สอง สั่งให้ทาสีสถานที่ต่างๆ ให้เป็นสีชมพู เพื่อถวายการต้อนรับอาคันตุกะสำคัญพระองค์นี้ เพราะว่ากันว่าสีชมพูคือสีแห่งการต้อนรับผู้มาเยือนนั่นเอง หลังจากการรับเสด็จครั้งนั้น ชาวบ้านชาวเมืองก็รักษาธรรมเนียมนี้ไว้ ในปัจจุบันมีกฎหมายบังคับให้ผู้ที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองเก่าต้องทาสีอาคารบ้านเรือนเป็นสีชมพูเท่านั้นเพื่อคงไว้ซึ่งความเป็นเอกลักษณ์ของเมืองชัยปุระ บาคาร่า