เที่ยวบุโรพุทโธ สถาปัตยกรรมแบบคุปตะ เอกลักษณ์ในแบบอินโดฯ ที่ไม่เหมือนใคร

เที่ยวบุโรพุทโธ

เที่ยวบุโรพุทโธ สถาปัตยกรรมแบบคุปตะ เอกลักษณ์ในแบบอินโดฯ ที่ไม่เหมือนใคร

เที่ยวบุโรพุทโธ สถาปัตยกรรมแบบคุปตะ เอกลักษณ์ในแบบอินโดฯ ที่ไม่เหมือนใคร

เที่ยวอินโดนีเซีย ประเทศที่มีหมู่เกาะมากกว่า 17,000 เกาะ มีภาษาที่ใช้ในการสื่อสารกว่า 300 ภาษา อัดแน่นด้วยวัฒนธรรม และศิลปะที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใคร มีธรรมชาติที่งดงาม ด้วยพื้นที่ป่ากว่า 51 เปอร์เซ็นต์ของประเทศ จึงจัดเป็นประเทศที่มีสีเขียวของธรรมชาติมากที่สุดในโลก! นับว่าเป็นดินแดนมหัศจรรย์ที่เต็มไปด้วยเสน่ห์อันน่าหลงใหล ถ้าได้มาเที่ยวรับรองว่าจะทำให้วันธรรมดาของทุกคน กลายเป็นวันพิเศษขึ้นมาทันทีเลยล่ะค่า

เที่ยวบุโรพุทโธ

ศาสนสถานบุโรพุทโธ สร้างขึ้นในศตวรรษที่ 9 รัชสมัยของราชวงศ์ไชเร็นดร้า ตั้งอยู่ในพื้นที่ปกครองมาเกอลัง ภาคกลางของเกาะชวา ห่างจากยอกยาการ์ตา 40 กิโลเมตร และยังถูกยกให้เป็นมรดกโลกอีกด้วยนะคะ ตัววัดตั้งตระหง่านอยู่บนยอดเขา มองเห็นทุ่งสีเขียวขจีและเนินเขารอบๆ ได้ไกลสุดลูกหูลูกตา มีการออกแบบวัดด้วยสถาปัตยกรรมแบบคุปตะ ซึ่งได้อิทธิพลมาจากอินเดีย แต่ด้วยองค์ประกอบหลายๆ อย่างในประเทศทำให้บุโรพุทโธมีเอกลักษณ์ในแบบอินโดนีเซียที่ไม่เหมือนใคร

เที่ยวบุโรพุทโธ
อนุสาวรีย์ขนาดใหญ่มหึมาของชาวพุทธแห่งนี้ สามารถรอดพ้นจากการระเบิดกูนุง เมอร์ราปี โดยผู้ก่อการร้าย และการเกิดแผ่นดินไหวในปี ค.ศ. 2006 ทำให้ที่นี่ยังคงความงามเหมือนเมื่อ 1200 ปีก่อนไว้อย่างดีเลยค่ะ โดยสร้างจากหินภูเขาไฟสีดำ สวยงามยิ่งใหญ่สมคำร่ำลือจริงๆ

เที่ยวบุโรพุทโธ

ภายนอกมีรูปทรงคล้ายปีรามิด แบ่งเป็น 3 ชั้น โดยชั้นล่างสุดเป็นขั้นบันไดรูปสี่เหลี่ยมเป็นชั้นกามธาตุ แสดงถึงการที่มนุษย์ยังมีกิเลสตัณหา และยังคงไม่สามารถหลุดพ้นได้ ถัดมาเป็นฐานขั้นบันไดรูปกลมเรียกขั้นรูปธาตุ แสดงถึงการหลุดพ้นจากกิเลสตัณหาของมนุษย์ได้แล้วเพียงบางส่วน สูงขึ้นมาอีกเป็นฐานกลมคือชั้นอรูปธาตุ แสดงถึงการละแล้วซึ่งเรื่องราวทางโลกของมนุษย์ ส่วนชั้นบนสุดเป็นฐานวงกลมขนาดใหญ่ของเจดีย์องค์ประธานที่แสดงถึงนิพพาน ซึ่งแฝงหลักธรรมคำสอนของศาสนาพุทธนั่นเอง บาคาร่า

เที่ยวบุโรพุทโธ