Tsingy de Bemaraha มาดากัสการ์ ประเทศจีน

Tsingy

Tsingy de Bemaraha มาดากัสการ์ ประเทศจีน

Tsingy de Bemaraha

Tsingy

เขตอนุรักษ์ธรรมชาติซิงงี มีลักษณะภูมิประเทศที่โดดเด่นมากๆ เพราะเต็มไปด้วยหินปูนขรุขระ ที่ถูกน้ำฝนชะเป็นเวลาหลายพันปี

มีความอุดมสมบูรณ์ของสิ่งมีชีวิตหลายสายพันธุ์ โดยเฉพาะตระกูลลิง และได้รับการเสนอชื่อให้เป็นมรดกโลกของยูเนสโก เมือปีค.ศ.1990

Tsingy

ป่าหินแห่งเบมาราห์ Bemaraha ตั้งอยู่ใน อุทยานป่าหินซิงงีแห่งเบมาราห์ Tsingy de Bemaraha National Park

ซึ่งถือว่าเป็นอุทยานแห่งชาติและเขตอนุรักษ์ธรรมชาติที่อยู่ทางทิศตะวันตกของเกาะมาดากัสการ์เป็นภูมิประเทศที่มี

ลักษณะเป็นหุบเหวหินปูนที่เกิดขึ้นในเขตแม่น้ำมาแนมโบโล Manambolo river และมีภูเขาแทรกอยู่ทรงกลางทำให้เกิดภูมิทัศน์ที่หลากหลาย

ลักษณะส่วนใหญ่ของพื้นที่เป็นป่าหินและหุบเหวปลายแหลมคม บางแห่งก็มีความแคบชันสร้างความหวาดเสียวได้ไม่น้อยมีชื่อเรียกตามภาษาท้องถิ่น

ว่าซิงงี Tsingy ลักษณะทางธรณีวิทยาคล้ายคลึงกับป่าหินสือหลิน Shilin Stone Forest ในมณฑลยูนนานในประเทศจีน

หินมีลักษณะสวยงามแปลกตาเหล่านี้ล้วนเป็นหินปูนที่แต่เดิมอยู่ใต้ผิวน้ำและเนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของผิวโลกหินเหล่า

นี้จึงถูกดันให้โผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำ สลับกับจมลงใต้น้ำอีกหลายครั้ง หินปูนจึงถูกคลื่นและน้าฝนกัดกร่อนจนกลายเป็นภูมิทัศน์ที่งดงามโดดเด่น

บาคาร่า